Lưới thun ràng pallet KT 0.9x1.0m phi 4 mắt 10cm móc snap


LTP0910-10S

Lưới thun ràng pallet KT 0.9x1.0m phi 4 mắt 10cm móc snap hỗ trợ các công tác ràng hàng an toàn trên pallet, với chi phí thấp thao tác dễ dàng thay cho màng PE


Còn hàng